A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2003) Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(11)/2003, ss. 37-59.
Download the publication: