A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Charakterystyka polskich województw 1999-2004

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2006) Charakterystyka polskich województw 1999-2004. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska, ss. 84.
Download the publication: