A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski.

Authors: Grzegorz Gorzelak, Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Artur Nowak-Far, Witold Orłowski
Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Götz Marta, Nowak Bartłomiej, Nowak-Far Artur, Orłowski M. Witold (koordynator) (2017) Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski. Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, s. 55.
Download the publication:
Najnowszy raport Fundacji Schumana przygotowany przez prof. Witolda M. Orłowskiego (koordynator), prof. Grzegorza Gorzelaka, prof. Martę Götz, dr. Bartłomieja Nowaka i prof. Artura Nowaka-Fara.

Raport zawiera możliwe scenariusze dalszych relacji Polski ze strefą euro. Jakie konsekwencje prawne, polityczne, finansowe i ogólnoekonomiczne będzie miał każdy z nich?