A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Człowiek – Miasto – Region. Związki i Interakcje

Authors: Grzegorz Gorzelak, Marek Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir
Publication type: edited book
Full citation: Gorzelak Gorzelak, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.) (2009) Człowiek – Miasto – Region. Związki i Interakcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.