A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Czynniki i wymiary regionalnych zróżnicowań Polski

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2016) Czynniki i wymiary regionalnych zróżnicowań Polski [w:] A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.) Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 202-209.