A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2007) Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce [w:] Kudełko Joanna (red.): Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, Nr 22, Wydawnictwo Polskiej Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.