A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Determinanty uczenia się i zarządzania wiedzą - synteza badań empirycznych

Publication type: book's chapter
Full citation: Rok Jakub, Olejniczak Karol (2012) Determinanty uczenia się i zarządzania wiedzą - synteza badań empirycznych (w:) Olejniczak Karol (red.): Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 109-166.
Download the publication: