A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Doświadczenia administracji w Wielkiej Brytanii

Author: Jakub Rok
Publication type: book's chapter
Full citation: Rok Jakub (2013) Doświadczenia administracji w Wielkiej Brytanii [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 259-294.
Download the publication: