A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Dwubiegunowość przestrzeni biurowej w warszawie – porównanie Centralnego i Mokotowskiego Obszaru Biznesu

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej, Celińska-Janowicz Dorota (2014) Dwubiegunowość przestrzeni biurowej w Warszawie – porównanie Centralnego i Mokotowskiego Obszaru Biznesu [w:] A. Wolaniuk (red.): Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej,  XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 205-216
Download the publication: