A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz (2009) Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Gorzelak Grzegorz, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.): Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 304–330.