A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Europejski wymiar polskiej polityki przestrzennej

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2008) Europejski wymiar polskiej polityki przestrzennej [w:] Gwiazdowicz Mirosław, Zielińska Gabryjela (red.): Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.