A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji - model dla administracji publicznej

Author: Jakub Rok
Publication type: book's chapter
Full citation: Rok Jakub (2013) Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji - model dla administracji publicznej [w:] Ewaluacja Programów Operacyjnych - aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne, Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ss. 11-28.
Download the publication: