A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Ewaluacja z długą perspektywą

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam (2008) Ewaluacja z długą perspektywą [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.