A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz (red.), Domański Bolesław, Jałowiecki Bohdan, Kozak Marek, Wronka Tymoteusz (2009) Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? Warszawa: Regional Studies Association – Sekcja Polska, ss. 43.
Download the publication: