A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja

Publication type: edited book
Full citation: J. Paweł Gieorgica, Grzegorz Gorzelak (red.) Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 40. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 249.
Download the publication: