A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Gminy przygraniczne. Raport podsumowujący

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2008) Gminy przygraniczne. Raport podsumowujący [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska lokalna 2007, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.