A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej

Authors: Marcin Capiga, Robert Chrabąszcz, Kamil Dębski, Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Dagmara Haba-Kimla, Jowanka Jakubek-Lalik, Tomasz Krajewski, Bartosz Ledzion, Marta Małecka, Michał Możdżeń, Karol Olejniczak, Katarzyna Ramirez-Cyzio, Jakub Rok, Dawid Sześciło
Publication type: book
Full citation: Ledzion Bartosz, Olejniczak Karol, Rok Jakub, Capiga Marcin, Chrabąszcz Robert, Dębski Kamil, Gandziarowska-Ziołecka Jagoda, Haba-Kimla Dagmara, Jakubek-Lalik Jowanka, Krajewski Tomasz, Małecka Marta, Możdżeń Michał, Ramirez-Cyzio Katarzyna, Sześciło Dawid (2014) Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 233. 
DOI: 10.7366/9788373836518
Download the publication: