A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Kierunki polityki regionalnej Polski

Publication type: edited book
Full citation: Zyta Gilowska, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki. Karol Sobczak (red.) (1998) Kierunki polityki regionalnej Polski. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 57. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 97.
Download the publication: