A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach

Publication type: edited book
Full citation: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki (red.) (1998) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 58. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 213.
Download the publication: