A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny

Authors: Piotr Arak, Andrey Ivanov, Mihail Peleah, Adam Płoszaj, Kamil Rakocy, Jakub Rok, Kamil Wyszkowski
Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Arak Piotr, Ivanov Andrey, Peleah Mihail, Płoszaj Adam, Rakocy Kamil, Rok Jakub, Wyszkowski Kamil (2012) Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Biuro Projektowe UNDP w Polsce, ss. 187.
Download the publication: