A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Kryzys finansowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2010) Kryzys finansowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Mączyńska Elżbieta, Wilkin Jerzy (red.): Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ss. 147-170.