A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym? Lista sprawdzająca dla samorządów

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Celińska-Janowicz Dorota, Peszat Klaudia, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2014) Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym? Lista sprawdzająca dla samorządów. Warszawa: MGG Conferences, ss. 42.
Download the publication: