A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Lokalna koncentracja deprywacji w Polsce

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Smętkowski Maciej, współpraca: Płoszaj Adam, Rok Jakub (2016) Lokalna koncentracja deprywacji w Polsce. Raporty i analizy EUROREG 8/2016, ss. 45
DOI: 10.13140/RG.2.1.5123.2888
Download the publication: