A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Metropolia a region – kto kogo potrzebuje?

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2007) Metropolia a region – kto kogo potrzebuje? [w:] Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.