A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Metropolizacja a Globalizacja

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2009) Metropolizacja a Globalizacja [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy Metropolia Jest Miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 12–25.