A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2009) Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji [w:] Kleer Jerzy, Mączyńska Elżbieta, Wierzbicki Andrzej (red.): Co ekonomiści myślą o przyszłości, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz “Polska 2002 Plus”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, ss. 200–221.