A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2010) Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej [w:] Tucholska Anna (red.): Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 183-199.