A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Miasta jako bieguny rozwoju

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2013) Miasta jako bieguny rozwoju [w:] Olechnicka Agnieszka, Wojnar Katarzyna (red.) Terytorialny wymiar rozwoju – Polska z perspektywy badań ESPON. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 31-47.
Download the publication: