A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Miasto jako przedmiot badan nauk ekonomicznych

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2008) Miasto jako przedmiot badan nauk ekonomicznych [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Miasto jako przedmiot badan naukowych  w początkach XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.