A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Mury wyobraźni

Publication type: popular journal article or review
Full citation: Pobłocki Kacper (2019) Mury wyobraźni, Dwutygodnik, 11(269)/2019.

Rok 1038 stanowić może kamień węgielny intelektualnego gmachu, którym jest pisanie o dziejach nie tych, którzy rządzą, ale tych, którzy są rządzeni. Historii, która nie jest historią władzy, ale historią zmagań z władzą.

Cały artykuł można przeczytać na stronie Dwutygodnika.