A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2019), Polityka regionalna i spójności terytorialnej. Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania, CASE, Warszawa, ss. 103-112.
Download the publication: