A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Nowe relacje metropolia-region: Od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2009) Nowe relacje metropolia-region: Od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy Metropolia Jest Miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 26–49.