A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2009) Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i Analizy EUROREG 1/2009, ss. 97.
Download the publication: