A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej

Authors: Grzegorz Gorzelak, Dominika Wójtowicz
Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Wójtowicz Dominika (2008) Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.