A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji

Publication type: book's chapter
Full citation: Olejniczak Karol, Rok Jakub, Płoszaj Adam (2012) Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji (w:) Olejniczak Karol (red.): Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 61-107.
Download the publication: