A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło (2015) Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (red.) Hausner J., Mazur S. Warszawa: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 153.
Download the publication:

To tytuł kolejnego raportu ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. W opracowaniu wskazane zostały najważniejsze wymiary funkcjonowania państwa, które wymagają naprawy. Jakie są tytułowe grzechy Rzeczypospolitej? To między innymi brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, destrukcja sfery publicznej oraz unikanie rządzenia i ucieczka od odpowiedzialności. Autorzy analizują główne obszary aktywności państwa – politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe, ustrój oraz przestrzeń wspólną – a na zakończenie przedstawiają swoją wizję dobrego państwa. Raport jest syntezą wielu wcześniejszych opracowań i podobnie jak one został wydany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja PZU.

Autorzy zaznaczają, że oczywiście dostrzegają „cnoty” polskiego państwa. Uważają jednak, iż istotniejsze jest wskazanie tych obszarów, które wymagają pilnej naprawy. Od tego zależy bowiem nie tylko sprawność i siła naszego kraju, ale też dynamika jego dalszego rozwoju. (...)