A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni - Okres Programowania 2007-2013

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2006) Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni - Okres Programowania 2007-2013 [w:] Ekspertyzy, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.