A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2005) Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni (w:) Bondyra Krzysztof, Szczepański Marek, Śliwa Paweł (red.): Państwo, samorząd i społeczności lokalne, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.