A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań rozwoju

Publication type: book's chapter
Full citation: Kozak Marek, Gorzelak Grzegorz (2007) Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań rozwoju [w:] Heffner Krystian, Malik Krzysztof (red.): Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Opole: KNoPiPS PAN - RSA - Politechnika Opolska.