A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polska w przestrzeni świata

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2006) Polska w przestrzeni świata [w:] Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski?, Warszawa: Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".