A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polsko-białoruska współpraca transgraniczna – przypadek granicy zamkniętej

Publication type: book's chapter
Full citation: Krok Katrzyna, Smętkowski Maciej (2006) Polsko-białoruska współpraca transgraniczna – przypadek granicy zamkniętej [w:] Gorzelak Gorzelak, Krok Katarzyna (red.): Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.