A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Potencjał metropolitalny Krakowa

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2009) Potencjał metropolitalny Krakowa [w:] Kukliński Antoni, Pawłowski Krzysztof, Woźniak Jacek (red.): Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: UM Woj. Małopolskiego, ss. 99–112.