A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Problemy rozwoju lokalnego

Publication type: edited book
Full citation: Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak (red.) (1988) Problemy rozwoju lokalnego. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 11. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 221.
Download the publication: