A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Przemiany polskiej wiejskości

Publication type: book's chapter
Full citation: Halamska Maria (2007) Przemiany polskiej wiejskości [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-EUROREG, ss. 235 - 263.