A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Region Kopenhagi w świetle koncepcji rozwoju policentrycznego

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2009) Region Kopenhagi w świetle koncepcji rozwoju policentrycznego [w:] Jewtuchowicz Aleksandra, Rzeńca Agnieszka (red.): Współczesne wyzwania miast i regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 131–152.