A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek (2012) Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju [w:] Górniak Jarosław, Mazur Stanisław (red.): Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 115 - 142.
Download the publication: