A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Regiony Polski Wschodnie i Zachodniej – ujęcie porównawcze

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2008) Regiony Polski Wschodnie i Zachodniej – ujęcie porównawcze [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.