A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Regiony w EŚW - tendencje i czynniki rozwojowe

Authors: Maciej Smętkowski, Piotr Wójcik
Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Smętkowski Maciej, Wójcik Piotr (2009) Regiony w EŚW - tendencje i czynniki rozwojowe. Raporty i Analizy EUROREG 3/2009, ss. 123
Download the publication: