A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2005) Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy [w:] Makieła Zbigniew, Marszał Tadeusz (red.): Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, z. 222.