A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2008) Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce [w:] Zioło Zbigniew, Rachwał Tomasz (red.): Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 10, Warszawa-Kraków.
Download the publication: